4HP

Mô tả sản phẩm
4HP

 

Tính năng sản phẩm

4HP Đầu đục ống nhựa 4mm bằng tay , Chất liệu bằng nhựa .