5EP

Mô tả sản phẩm
5EP

 

Tính năng sản phẩm

5EP Cút nối bít kín 1 đầu ống 5mm, chất liệu bằng nhựa hiệu Aquamate.