5FBA

Mô tả sản phẩm
5FBA

 

Tính năng sản phẩm

5FBA Cục lọc nước dạng màng lưới cấp lọc 60 mesh ren trong 27mm, đầu cắm ống 5mm, chất liệu bằng nhựa hiệu Aquamate