5SC

Mô tả sản phẩm
5SC

 

Tính năng sản phẩm

5SC Cút nối thẳng 2 đầu ống 5mm, chất liệu bằng nhựa hiệu Aquamate.