AM-5142

Mô tả sản phẩm
AM-5142

 

Tính năng sản phẩm

AM-5142 Cút nối khởi thủy 5mm 2 đầu PP, chất liệu bằng nhựa, hiệu Aquamate.