AM-5145

Mô tả sản phẩm
AM-5145

 

Tính năng sản phẩm

AM-5145 Cút nối béc với ống 5mm, chất liệu bằng nhựa, hiệu Aquamate.