BIT

Mô tả sản phẩm
BIT

 

Tính năng sản phẩm

 Nắp chai có móc treo bằng nhựa  dùng để bẫy ruồi muỗi dùng trong nông nghiệp