EPS-8

Mô tả sản phẩm
EPS-8

 

Tính năng sản phẩm

 Kéo cắt tỉa cây sử dụng một tay của người làm vườn bằng thép