FSG-1

Mô tả sản phẩm
FSG-1

 

Tính năng sản phẩm

Kéo cắt tỉa cây sử dụng một tay của người làm vườn bằng inox mũi kéo nhọn