HR-415

Mô tả sản phẩm
HR-415

 

Tính năng sản phẩm

Rulo cuốn ống mềm làm vườn di động, kiểu tay quay, không dùng điện, khung đỡ ngoài bằng nhôm, không bánh xe, có trục và con lăn, không khèm ống