HR-415+LR-12

Mô tả sản phẩm
HR-415+LR-12

 

Tính năng sản phẩm

HR-415+LR Súng phun tưới nước nông nghiệp 5 kiểu, có rulo quấn ống và ống phun tưới nước 12mm VN  (20m) , chất liệu bằng nhựa, khung nhôm, điều kiện bằng tay hiệu Aquamate.