MHR-315

Mô tả sản phẩm
MHR-315

 

Tính năng sản phẩm

MHR-315 Súng phun tưới nước nông nghiệp 5 kiểu, có giá ống và ống phun tưới nước mini (15m) mã hàng MHR310, chất liệu bằng nhựa, điều kiện bằng tay hiệu Aquamate.