MSG(N)

Mô tả sản phẩm
MSG(N)

 

Tính năng sản phẩm

Bộ dụng cụ xới và cào đất cầm tay 3 thứ cỡ nhỏ dùng trong nông nghiệp,làm vườn.