MSG(Tr)

Mô tả sản phẩm
MSG(Tr)

 

Tính năng sản phẩm

 Bộ dụng cụ xới và cào đất cầm tay 3 thứ cỡtrung bình dùng trong nông nghiệp,làm vườn.