PC-63

Mô tả sản phẩm
PC-63

 

Tính năng sản phẩm

PC-63 Kéo cầm tay cắt ống nhựa PVC, PE lưỡi bằng thép thân bằng nhôm, hiệu Aquamate.