PS-8A

Mô tả sản phẩm
PS-8A

 

Tính năng sản phẩm

Kéo cắt tỉa cây sử dụng một tay của người làm vườn bằng thép tay nhôm