SN-1

Mô tả sản phẩm
SN-1

 

Tính năng sản phẩm

SN-1 Béc phun tưới nước nông nghiệp phun mưa tiết kiệm, góc tưới 360°, đuôi cắm ống 5mm , lưu lượng 30~50 L/h, bán kính tưới 0.5~1m, gắn trên chân cắm , chất liệu bằng nhựa.