SW-1234A

Mô tả sản phẩm
SW-1234A

 

Tính năng sản phẩm

SW-1234Béc phun tưới nước nông nghiệp tự động, cánh đập 2 tia, điều chỉnh góc tưới, Ren ngoài 27mm, Lưu lượng 22-37 lít/ min, chất liệu bằng nhựa.