SW-P0130

Mô tả sản phẩm
SW-P0130

 

Tính năng sản phẩm

SW-P0130 Béc phun cánh đập 2 tia bằng đồng thau RN 34mm, góc tưới 360° R:16~18m, F: 62-85L/min