SW-P0130AD

Mô tả sản phẩm
SW-P0130AD

 

Tính năng sản phẩm

SW-P0130AD Béc phun cánh đập bằng đồng thau 2 tia RN34mm, chỉnh góc,R: 14~16m, F:37~54L/min