SW-P0133

Mô tả sản phẩm
SW-P0133

 

Tính năng sản phẩm

SW-P0133 Béc phun cánh đập 2 tia bằng đồng RN 27mm, góc tưới 360° R:10~13m, F: 20-34L/min