SW-P0133AD

Mô tả sản phẩm
SW-P0133AD

 

Tính năng sản phẩm

SW-P0133AD Béc phun cánh đập bằng đồng thau 2 tia RN27mm, chỉnh góc,R: 11~12m, F:21~33L/min