T1763D120B

Mô tả sản phẩm
T1763D120B

 

Tính năng sản phẩm

T1763D120B Cục lọc nước dạng đĩa,cấp lọc 120 mesh ren ngoài 60mm, kiểu chữ T, lưu lượng 10 m³/h, chất liệu bằng nhựa,hiệu Aquamate.