VI-0110B/N

Mô tả sản phẩm
VI-0110B/N

 

Tính năng sản phẩm

VI-0134B Đầu phun ngược trong đường ống ( Béc châm phân tự động) RN34mm; dòng chảy trong ống: 1,82~6,34m3/h với

áp xuất :0.7~9.5 bar thì hút được:34~297L/h. chất liệu bằng nhựa