VI-0132B/N

Mô tả sản phẩm
VI-0132B/N

 

Tính năng sản phẩm

VI-0134B Đầu phun ngược trong đường ống ( Béc châm phân tự động) RN49mm; dòng chảy trong ống: 4,31~12,73m3/h với

áp xuất :0.7~9.5 bar thì hút được:

49~680L/h. chất liệu bằng nhựa