W-3084

Mô tả sản phẩm
W-3084

 

Tính năng sản phẩm

Cút nối 1 đầu nối nhanh 1 đầu ren trong 21mm và 27mm dùng để kết nối với đầu vòi nước, chất liệu bằng nhựa