W-3090

Mô tả sản phẩm
W-3090

 

Tính năng sản phẩm

W-3090   Cút nối 1 đầu nối nhanh 1 đầu ren ngoài 27mm dùng để kết nối với súng phun tưới và PK chất liệu bằng nhựa .