W-3130

Mô tả sản phẩm
W-3130

 

Tính năng sản phẩm

 Cút nối, bằng nhựa, 1 đầu nối nhanh âm, 1 đầu kết nối với ống mềm làm vườn 14mm,  hiệu aquamate, mới 100%.