W-3140

Mô tả sản phẩm
W-3140

 

Tính năng sản phẩm

W-3180 Cút nối, bằng nhựa, 1 đầu nối nhanh âm, 1 đầu kết nối với ống mềm làm vườn 14mm, có STOP