W-3160

Mô tả sản phẩm
W-3160

 

Tính năng sản phẩm

Cút nối bằng nhựa, một đầu nối nhanh có stop, 1 đầu ren trong 27mm, dùng làm họng nước chờ sẵn, hiệu aquamate, mới 100%.