W-3170

Mô tả sản phẩm
W-3170

 

Tính năng sản phẩm

Cút nối 2 đầu  kết  nối với ống mềm làm vườn 14mm, chất liệu bằng nhựa. , hiệu aquamate, mới 100%.