W-3175

Mô tả sản phẩm
W-3175

 

Tính năng sản phẩm

Cút nối 2 đầu chuyển bậc nối giữa 2 ống mềm làm vười 14mm và 19mm, , hiệu aquamate, mới 100%.