W-3180

Mô tả sản phẩm
W-3180

 

Tính năng sản phẩm

W-3130 Cút nối, bằng nhựa, 1 đầu nối nhanh âm, 1 đầu kết nối với ống mềm làm vườn 19mm,  hiệu aquamate, mới 100%.