W-3240

Mô tả sản phẩm
W-3240

 

Tính năng sản phẩm

Cút  nối thay đổi, mở rộng nhanh chóng gữa 2 ống mềm làm vườn, bằng nhựa. đường kính 9mm.