W-3250

Mô tả sản phẩm
W-3250

 

Tính năng sản phẩm

Cút  nối, bằng nhựa, 1 đầu nối nhanh âm, 1 đầu kết nối với ống mềm làm vườn 14mm, , hiệu aquamate, mới 100%.