W-3280

Mô tả sản phẩm
W-3280

 

Tính năng sản phẩm

Cút  nối thay đổi, mở rộng nhanh chóng gữa 3 ống mềm làm vườn, bằng nhựa, đường kính 9mm