W-3293

Mô tả sản phẩm
W-3293

 

Tính năng sản phẩm

Van nhiều cửa, 1 cửa vào ren trong D25mm, 4 cửa ra độc lập ren ngoài D20mm, bằng nhựa, đ/ khiển bằng tay, dùng trong nông nghiệp