W-3316J

Mô tả sản phẩm
W-3316J

 

Tính năng sản phẩm

Cút chuyển đổi vòi nước từ đầu ra của vòi nước không ren với phần nối nhanh của ống mềm làm vườn 14mm, bằng nhựa, hiệu aquamate, mới 100%.