W-3360

Mô tả sản phẩm
W-3360

 

Tính năng sản phẩm

 Cút chuyển đổi vòi nước không ren trực tiếp với ống mềm làm vườn 14mm bằng cách xiết cổ dê, bằng nhựa, hiệu aquamate, mới 100%.