W-3370

Mô tả sản phẩm
W-3370

 

Tính năng sản phẩm

Cút chuyển đổi nước từ đầu ra của vòi nước không ren với ống mềm 14mm bằng cách xiết cổ dê và nối nhanh, mềm, bằng nhựa, hiệu aquamate, mới 100%.