W-3380

Mô tả sản phẩm
W-3380

 

Tính năng sản phẩm

Cút nối 1đầu ren ngoài 27mm 1 đầu kết  nối với ống mềm làm vườn 14mm, chất liệu bằng nhựa.