W-3380A1

Mô tả sản phẩm
W-3380A1

 

Tính năng sản phẩm

 Cút nối 1đầu ren ngoài 34 mm 1 đầu kết  nối với ống mềm làm vườn 25mm, chất liệu bằng nhựa