W-3380C

Mô tả sản phẩm
W-3380C

 

Tính năng sản phẩm

 Cút nối 1đầu ren ngoài 21mm 1 đầu kết  nối với ống mềm làm vườn 14mm, chất liệu bằng nhựa.