W-3400

Mô tả sản phẩm
W-3400

 

Tính năng sản phẩm

 Cút nối 1 đầu ren trong 27mm 1 đầu kết nối với ống mềm làm vườn 14mm, chất liệu bằng nhựa.