W-3400C

Mô tả sản phẩm
W-3400C

 

Tính năng sản phẩm

Cút nối bằng nhựa, 1 đầu ren trong 21mm, 1 đầu kết nối ống mềm làm vườn 14mm, , hiệu aquamate, mới 100%.