W-3502

Mô tả sản phẩm
W-3502

 

Tính năng sản phẩm

W-3502 Súng phun tưới có bầu nước , 2 đầu thay đổi