W-GH-600S

Mô tả sản phẩm
W-GH-600S

 

Tính năng sản phẩm

Cút nối nhanh , bằng nhựa, D19mm, dùng kết nối giữa ống mềm và thiết bị phun tưới nông nghiệp