WT-4120

Mô tả sản phẩm
WT-4120

 

Tính năng sản phẩm

Van hẹn giờ bằng tay, loại van 2 cửa, 1 lần đóng hoặc  mở trong vòng 2 giờ, cửa vào ren trong D20mm, cửa ra ren ngoài D20mm, bằng nhựa, dùng trong nông nghiệp, hiệu Aquamate, do GUI YO INDUSTRIALCO,LDT sx, mới100%