Bơm NTP UVP225-1.75 20

Mô tả sản phẩm
Bơm NTP UVP225-1.75 20

 

Tính năng sản phẩm

Thông số kỹ thuật sản phẩm
STT Tên máy  Quy cách FA Đơn giá
1 UVP225-1.75 20 1HP*1"          Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
2 UVP240-11.5 20 2HP*1.5"         Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
3 UVP250-12.2 20 3HP*2"       Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
4 UVP250-13.7 20 5HP*2" Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
5 UVP280-13.7 20 5HP*3" Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)