Bơm NTP A06CU1-010

Mô tả sản phẩm
Bơm NTP A06CU1-010

 

Tính năng sản phẩm

Đặc điểm :

Có thể tự hút chất lỏng, chân không, cấu tạo đơn giản dễ bảo quản. Lượng chất lỏng hút ra từ máy rất ổn định, hiệu suất cao, sử dụng rất kinh tế.

Ưu điểm :

Hút các chất lỏng có tỷ trọng cao, độ đậm đặc cao, độ dính cao. Hút các loại dầu có khả năng hòa tan cao như dầu nặng, dầu máy, dầu chai, dầu nhẹ...chuyển các chất lỏng dạng nhớt như : phân bón cây, dầu vecni, xà phòng có độ PH cao...bơm đầy các loại chất lỏng qua bộ lọc của máy, nông dân có thể dùng máy bơm các loại thuốc trừ sau, phân bón cây ở dạng lỏng dưới dạng phun sương mù.

Kết hợp với môtơ kéo, hoạt động ổn định 500 vòng/ phút.

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
                  MÁY BƠM BULI TRỢ BƠM                                                            Motor:v/p;Hz
STT Tên máy  Quy cách HP Lưu lượng Cột áp Trọng Đơn giá Đơn giá
MAX(l/p) MAX(m) lượng(kg) Inox
1 A06CU1-012 1/2"       2-4          Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)     Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
2 A06CU1-020 3/4" 1/2-1 39   2-4          Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)  Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
3 A06CU1-025 1" 1-2 56   2-4          Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
4 A06CU1-035 1 1/4" 1-2 66   2-4       Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
5 A06CU1-040 1 1/2" 2-3 100   2-4       Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)      Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
6 A06CU1-050 2" 3-5 160   2-4            Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)  Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
7 A06CU1-080 3" 5-71/2 230   2-4         Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)    Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Chân đỡ
1 A35CU1-012 1/2"                      Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)  
2 A35CU1-020 3/4"                    Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)  
3 A35CU1-025 1"                  Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)  
4 A35CU1-035 1 1/4"                       Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)  
5 A35CU1-040 1 1/2"                     Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)  
6 A35CU1-050 2"                     Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)  
7 A35CU1-080 3"                    Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)